ET LØFT FOR PRODUKSJON AV BIOLOGISKE LEGEMIDLER I NORGE


– Det er på høy tid at vi får biologisk legemiddelproduksjon i Norge, og dermed kan utnytte resultatene av norsk forskningsinnsats i over 30 år innen immunologi og kreftforskning, sier Bjørn K. Pedersen, daglig leder i Diatec Monoclonals.

– Vi har kunnskap og erfaring innen bioteknologi i Norge. Målet er å utvikle nye medisiner og skape nye lønnsomme arbeidsplasser, sier Pedersen.

Han forteller at Diatec Monoclonals er i full gang med å skalere opp lokalitetene i Forskningsparken for å søke godkjenning av FDA for kommersiell biologisk legemiddelproduksjon i løpet av 2020. Diatec har også laboratorier ved Catapult Life Science på Fornebu for produksjon av diagnostiske reagenser. Det er et flerbrukssenter hvor selskaper innenfor Life Science, Pharma, In-Vitro diagnostikk m.m. kan leie utstyr, plass, infrastruktur og kompetanse slik at de kan få utviklet produktene sine i Norge.

– Når et selskap har forsket, fått resultater og ønsker å industrialisere legemidlet, må det først testes i mindre skala for å se om det er klart for storskalaproduksjon, forklarer Pedersen. – Det er her både Diatec Monoclonals og Catapult Life Science er sterke bidragsytere. Vi ønsker at verdiskapningen skal skje i Norge og mener at vi har gode forutsetninger for å bygge en sterk bioteknologiindustri, sier Pedersen.

– Vi utvikler høyverdiprodukter som egner seg for eksport, legger Astrid Hilde Myrset, daglig leder i Catapult Life Science, til.

En industri i endring
Ifølge Pedersen er legemiddelindustrien i ferd med å endre seg radikalt. Med persontilpasset medisin som kommer for fullt nå, er det behov for en industri med stor omstillingsevne og fleksibilitet.

– Produksjonsvolumet må tilpasses et persontilpasset behov, ofte på kort varsel, mener han.
Pedersen har stor sans for å samle akademia og produksjonsbedrifter i klynger.

– Kort vei for å dele kunnskap og erfaring er en vinn- vinn situasjon for alle. Det gjelder å samle alle nasjonale krefter. En slik Klynge er også en motiverende faktor for studentene, som faktisk opplever at de kan få arbeid i Norge etter studiene, sier han.
Det handler om å ha rettighetene til sin egen kunnskap og intellektuelle verdier, og å kunne omsette det til arbeidsplasser.

I 2024 forventes markedet å være på 150 milliarder  USD, sier Pedersen og dette markedet vil og bør vi i Norge være med å ta en del av. Diatec sammen med Catapult skal i alle fall gjøre sitt for at vi tar en del av dette markedet.

Diatec Monolconals og Catapult Life Science er medlemmer av The Life Science Cluster, les mer her